Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

16-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice ozimnej, tvrdej

09-06-2023
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Slabá zima – silné choroby?

11-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Tritordeum – nová obilnina pre potravinový priemysel

16-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; FPV UCM v Trnave

Šľachtenie obilnín a klimatická zmena

14-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, VSS Vígľaš-Pstruša

Jarné obilniny - zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

20-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Choroby obilnín v roku 2022

12-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice jarnej

20-10-2022
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Prognóza úrody pšenice letnej f. ozimnej v roku 2022

11-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany