Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

Návrat půdního života pomocí regenerativní pastvy

24-10-2022
Biopratex s. r. o.

Ďatelinotrávne miešanky na ornej pôde a ich produkčný potenciál

12-10-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Pozvánka na Mezinárodní symposium o konzervaci pícnin v Brně

06-10-2022

Kukuričná siláž: výživné krmivo pre zvieratá

05-10-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Jak změřit ztráty během silážního procesu

03-10-2022
NutriVet, s.r.o.

Konzervace kukuřičné siláže a aspekty snížení fermentačních ztrát

26-09-2022
NutriVet s.r.o.

Produkcia a mliekový produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

09-09-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre