Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

22-03-2021
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Správa o vplyve SPP na rozvoj vidieka

09-02-2021
(zdroj: www.cor.europa.eu)

Ochrana včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

02-02-2021
1 NPPC, VÚŽV – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku; 2 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Aplikačné zariadenia na ochranu rastlín na aplikáciu kvapalných zmesí

01-02-2021
1 ÚKSÚP v Bratislave - TSÚP Rovinka; 2 Profesional Servis, s.r.o. Santovka

Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ

13-01-2021
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia: Monitorovanie lesov pomocou diaľkového prieskumu

20-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Hodnotiaca štúdia o vplyve opatrení SPP na všeobecný cieľ - „Životaschopná výroba potravín“

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Publikácia - Potravinové cesty do roku 2030

16-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Hodnotiaca podporná štúdia o povinnom uvádzaní označenia krajiny pôvodu pri určitých druhoch mäsa

13-11-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Publikácia: Poľnohospodárska politika EÚ a zdravie

11-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)