Úvod / Novinky

Novinky

Propagácia agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej v roku 2024

20-11-2023
(zdroj:www.ec.europa.eu)

Náklady dojných oviec v roku 2022

16-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 23802/2023)

14-11-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2023)

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Aplikácia BioCV BioTag pre prasnice

14-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontraindikácie spojené s kryokonzerváciou spermií býkov

09-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva;
2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Pohľad na welfare v chove kôz a súčasné výzvy

08-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC-VÚŽV Nitra

Pluh alebo kyprič – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

06-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Elektronika v traktoroch

03-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre