Novinky

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ v prvom štvrťroku naďalej stabilne rastie

26-06-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2024)

26-06-2024
ÚKSÚP v Bratislave

Aktuální situace s kněžicí (bzdochou) mramorovanou v ČR

26-06-2024
1 VŠÚO Holovousy, s.r.o. 2 VÚRV Ruzyně v.v.i.

Sortiment nových odrôd pšenice letnej, f. ozimnej a pšenice tvrdej, f. ozimnej (r. 2024)

24-06-2024
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Trendy v oblasti zavlažovania

20-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2024, str. 11 a 13)

Jasnejšie pravidlá týkajúce sa pôvodu a zloženia medu: Komisia zriaďuje platformu pre med

18-06-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zhutňovanie pôd – jeden z degradačných procesov

17-06-2024
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Závlahy dnes a zajtra

17-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mäso vs. klíma

13-06-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Aspekty výběru silážního inokulantu

11-06-2024
MIKROP ČEBÍN a. s.
(zdroj: Lallemand Animal Nutrition)