Novinky

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)

Odporúčané postupy pri zakladaní agrolesníckeho systému/líniových vegetačných prvkov

12-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Trendy pri sejacích strojoch - Agritechnica 2023

12-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Index cien potravín FAO v marci vzrástol

10-04-2024
(zdroj: www.fao.org)

Pestrosť v pestovaní póru

10-04-2024
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Záhadné úhyny včelstiev

10-04-2024
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce

Stanovenie odolnosti jačmeňa voči hubovým chorobám - metodika pre prax

08-04-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Trendy pri aplikácii minerálnych hnojív

08-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinový obchod EÚ dosiahol v roku 2023 rekordný prebytok

08-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Mrvka myšia (Vulpia myuros) a riziká prenikania na ornú pôdu

05-04-2024
Agrofert o.z. Agrochémia