Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Ošípané

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Požadavky EU na ustájení prasat

11-12-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Výzvy pro pastevní chovy prasat

22-11-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Aplikácia BioCV BioTag pre prasnice

14-11-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ekonomické aspekty chovu prasat

26-10-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Výživa, významný prvok manažmentu odpadov v chove ošípaných

17-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (2. časť)

16-06-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR Bratislava
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 21-22)

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (1. časť)

26-05-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR Bratislava
(zdroj: Slovenský chov marec/2023, str. 26-27)

Komisia podporuje prechod odvetvia bravčového mäsa na udržateľnejšiu výrobu

22-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Opatrenia proti šíreniu AMO zaberajú

18-01-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)