Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

407/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

pravidlá poskytovania podpory na opatrenia Strategického plánu SPP

346/2023 Z. z.


Účinnosť od: 26.08.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

kompenzácia hospodárskej straty

314/2023 Z. z.


Účinnosť od: 29.07.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

podpora vinohradníctva a vinárstva

165/2023 Z. z.


Účinnosť od: 13.05.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

pravidlá poskytovania podpory-opatrenia Strategického plánu SPP

120/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

priame podpory

121/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

priame platby

3/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
 

poskytovanie podpory na opatrenia strategického plánu SPP

5/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 

investičná pomoc v regiónoch

10/2023 Z. z.


Účinnosť od: 15.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva

pravidlá poskytovania podpory v sektore včelárstva

435/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.12.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality
 

požiadavky na udržiavanie poľ. plochy, aktívneho poľnohospodára, kondicionalitu