Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Zber úrody

Obilné kombajny súčasnosti a budúcnosti

12-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre zber cukrovej repy – súčasný stav a vývoj

06-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Samohybné zberacie rezačky – trendy vývoja

19-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika pre zber kukurice na siláž

31-10-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika na zber, dopravu a skladovanie krmovín

04-07-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stavby a objekty na uskladnenie objemových krmív

20-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vývoj obilných kombajnov smeruje k autonómii

13-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ocenené „kombajnové“ novinky si vyžadujú pozornosť

09-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Doprava a uskladnenie krmovín

24-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy vývoja obilných kombajnov

24-09-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra