Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Príprava pôdy a pestovanie plodín

Technológia mulčovania a jej technické zabezpečenie

27-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

15-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technické zabezpečenie aplikácie tuhých priemyselných hnojív

27-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika a technológie cielenej aplikácie kvapalných organických hnojív

08-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Precízne poľnohospodárstvo v systéme ochrany rastlín

21-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby a technické zabezpečenie aplikácie tuhých PH

07-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sejacie kombinácie a trendy ich vývoja

22-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy v technike na ochranu rastlín

10-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Postrekovače a ich konštrukčné prvky

27-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra