Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Príprava pôdy a pestovanie plodín

Príprava pôdy a pestovanie plodín

Trendy pri sejacích strojoch - Agritechnica 2023

12-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trendy pri aplikácii minerálnych hnojív

08-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sortiment techniky pre sejbu jarín

16-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pluh alebo kyprič – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

06-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technológia mulčovania a jej technické zabezpečenie

27-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Príprava pôdy a sejba v jarnom období

15-03-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technické zabezpečenie aplikácie tuhých priemyselných hnojív

27-01-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technika a technológie cielenej aplikácie kvapalných organických hnojív

08-09-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Precízne poľnohospodárstvo v systéme ochrany rastlín

21-07-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spôsoby a technické zabezpečenie aplikácie tuhých PH

07-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra