Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti II.

21-03-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Monitoring dravého hmyzu vo vinohradoch

14-03-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Agrivoltaické systémy do vinic a sadů

11-03-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Ukazovatele pôdnej úrodnosti po roku 1987 – ovocné sady a vinice

04-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov pestovania viniča hroznorodého v rokoch 2019 - 2022

28-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti I.

18-01-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Význam regulácie úrody hrozna bielych muštových odrôd viniča počas vegetačného obdobia

23-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre