Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Problematika chelatizácie mikroelementov v kvapalných hnojivách

08-07-2024
Nitra

Hnojenie sírou môže byť aj ekologické

28-06-2024
ZUMA TRADING s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2024, str. 18-19)

Trendy v oblasti zavlažovania

20-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2024, str. 11 a 13)

Závlahy dnes a zajtra

17-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kŕmne bielkoviny: prehľad výroby v EÚ a možnosti diverzifikácie zdrojov

28-05-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vplyv dusíkatej látky na trávny ekosystém, ako sekundárny produkt v obehovom hospodárstve

17-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkcia sušiny trvalého trávneho porastu ovplyvnená aplikovaním N a P živín na princípe rotácie v priestore a čase

14-05-2024
1 NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Príprava trávnych porastov na vegetačné obdobie

06-05-2024
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou (r. 2023)

26-04-2024
ÚKSÚP, skúšobná stanica Báhoň

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)