Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Predpoklady výroby kvalitnej lucernovej siláže

07-03-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia produkčných parametrov revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2023
NPPC - VÚRV Piešťany - ÚTPHP Banská Bystrica

Nové poznatky o mastných kyselinách kukuričnej siláže a ich vplyv na funkciu bachora

11-09-2023
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Mykotoxíny v kukuričnej siláži - skryté riziko pre prežúvavce

22-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Konzervace bílkovinných pícnin

25-05-2023
MIKROP ČEBÍN a.s.

Kvalita siláží trvalých trávnych porastov zo silážnych balíkov

23-05-2023
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Nové odrody tráv na Slovensku

15-05-2023
GRAMINEX, s. r. o., Levoča

Dôsledky deficitu zrážok na produkciu krmiva z vlhkomilných trávnych porastov nižších polôh - biotopu Lk7 Psiarkové lúky

06-03-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Nie je seno ako seno

31-01-2023
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Wien, Nitra

Dlhodobý pokles výroby kŕmnych zmesí a jej dopad na úroveň živočíšnej výroby

30-01-2023
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Roľnícke noviny 1/2023, str. 11-12)