Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Rozrušenie kukuričného zrna v kŕmnych dávkach pre dojnice - kľúč k vysokej produkcii mlieka

15-07-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aspekty výběru silážního inokulantu

11-06-2024
MIKROP ČEBÍN a. s.
(zdroj: Lallemand Animal Nutrition)

Zhodnotenie kvality siláží z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

28-05-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Trávne porasty v chove dojčiacich kráv

15-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Predpoklady výroby kvalitnej lucernovej siláže

07-03-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia produkčných parametrov revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2023
NPPC - VÚRV Piešťany - ÚTPHP Banská Bystrica

Nové poznatky o mastných kyselinách kukuričnej siláže a ich vplyv na funkciu bachora

11-09-2023
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Mykotoxíny v kukuričnej siláži - skryté riziko pre prežúvavce

22-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Konzervace bílkovinných pícnin

25-05-2023
MIKROP ČEBÍN a.s.

Kvalita siláží trvalých trávnych porastov zo silážnych balíkov

23-05-2023
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica