Úvod / Novinky

.

Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 27.01.2023 - 03.02.2023

27-01-2023

Vestník MPRV SR- Oznámenie MPRV SR - výška podpôr na neprojektové opatrenia

27-01-2023

Vestník MPRV SR-Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamu katastrálnych území zaradených do oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami

27-01-2023

Hnačka u teliat: Miešanie elektrolytov v mlieku alebo vode?

26-01-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, november/2022, str. 21-22)

Signalizácia v ochrane rastlín – 3/2023

26-01-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Komisia zintenzívňuje opatrenia zamerané na opeľovače

25-01-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2023

25-01-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Konštrukcia a účinnosť prevodoviek traktorov

23-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Jarné obilniny - zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

20-01-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany