Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie