Novinky

Uchádzajte sa o ďalšie ocenenie EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

27-03-2023

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý,s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 24.03.2023 - 31.03.2023

24-03-2023

Komisia vyzýva na podávanie žiadostí o členstvo v pripravovanom stredisku EÚ pre monitorovanie trhu s hnojivami

23-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia podporuje prechod odvetvia bravčového mäsa na udržateľnejšiu výrobu

22-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hospodársky významné buriny

22-03-2023
ÚKSÚP-Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany
(zdroj: Naše pole 3/2023, str. 50-53)

Glejovka americká (Asclepias syriaca L.)

21-03-2023
Agrofert o. z. Agrochémia

Význam ekologického poľnohospodárstva pre biodiverzitu edafónu

21-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

Signalizácia v ochrane rastlín – 9/2023

17-03-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Tritordeum – nová obilnina pre potravinový priemysel

16-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany; FPV UCM v Trnave