Novinky

Sortiment nových odrôd pšenice letnej, f. ozimnej a pšenice tvrdej, f. ozimnej (r. 2024)

24-06-2024
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 21.06.2024 - 28.06.2024

21-06-2024

Trendy v oblasti zavlažovania

20-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2024, str. 11 a 13)

Jasnejšie pravidlá týkajúce sa pôvodu a zloženia medu: Komisia zriaďuje platformu pre med

18-06-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zhutňovanie pôd – jeden z degradačných procesov

17-06-2024
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Závlahy dnes a zajtra

17-06-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2024

14-06-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Signalizácia v ochrane rastlín – 19/2024

14-06-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Mäso vs. klíma

13-06-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Aspekty výběru silážního inokulantu

11-06-2024
MIKROP ČEBÍN a. s.
(zdroj: Lallemand Animal Nutrition)