Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 08.12.2023 - 15.12.2023

08-12-2023

Využitie prirodzených vlastností vápenatých materiálov v živočíšnej výrobe

08-12-2023
Calmit, spol. s r.o.

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Stav pôdnej úrodnosti Slovenska očami katastrálnych území

04-12-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Obchod s agropotravinami v EÚ zostal v lete 2023 stabilný

30-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

27-11-2023
Calmit, spol. s r.o.

Správa o SPP na obdobie rokov 2023 – 2027 zdôrazňuje posun smerom k udržateľnému modelu poľnohospodárstva EÚ

27-11-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vrátia sa slovenské odrody fazule medzi našich pestovateľov?

24-11-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výzvy pro pastevní chovy prasat

22-11-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i