Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Pravidlá starostlivosti o hospodárske zvieratá počas vysokých teplôt

27-06-2019
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Všetci radi vítame teplejšie počasie, ktoré prináša leto, ale s častými zmenami počasia a trendom smerom k vyšším teplotám sa extrémne teplo objavuje ako problém pre hospodárske zvieratá.

Starostlivosť o zvieratá pri vysokých teplotách si vyžaduje dobré plánovanie dopredu. Treba sledovať predpovede počasia a je nevyhnutné vytvoriť si plán na horúce dni, aby sa zabezpečilo, že zvieratá budú mať dostatočný príjem vody a tieň na ukrytie pred slnkom. Extrémne teplo spôsobuje pre všetky zvieratá značný stres. Existuje niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré môžete dodržiavať na zníženie vplyvu vysokých teplôt na zvieratá.
 
Voda

Je nevyhnutné poskytnutie dostatočného množstva čistej a studenej vody. Napájačky a napájacie žľaby by mali byť dostatočne veľké a navrhnuté tak, aby mali všetky zvieratá ľahký prístup. Počet miest napájania alebo toku vody by sa mal zvýšiť, aby sa mohol napiť spoločne veľký počet zvierat. Napájačky a napájacie žľaby by mali byť pevne uchytené, aby sa nemohli prevrátiť. Mali by byť udržiavané čisté, umiestnené na ľahko dostupnom mieste a navrhnuté tak, aby sa zabránilo zraneniam. V časoch nadmernej teploty sa môžu zvieratá zdržiavať okolo vodných zdrojov a zvýšiť spotrebu vody. Zatiaľ čo prístrešie a voda by mali byť v ideálnom prípade blízko seba, je dôležité dbať na to, aby sa zvieratá nehromadili blízko vodného zdroja, čo spôsobuje preplnenie a zabraňuje všetkým zvieratám prístup k vode. Umiestnenie napájacích žľabov by sa malo dôkladne zvážiť, aby sa predišlo k hromadeniu zvierat. Umiestnenie zdroja vody by malo byť zvieratám známe pár dní pred príchodom extrémneho tepla. Zvieratá by nemali chodiť príliš ďaleko za vodou. Ak sú hospodárske zvieratá umiestnené do nového výbehu, najmä tam, kde sú vysoké pastviny, je treba zaistiť, aby našli zdroje napájania, pretože výška pasienkov im môže zabrániť vidieť vodné zdroje. Trávenie krmiva spôsobuje produkciu tepla, ktorá prispieva k tepelnému stresu zvierat. Treba zabezpečiť  zvieratám vysokokvalitné krmivá na udržanie príjmu živín bez nadmernej produkcie tepla a kŕmiť skoro ráno alebo večer, keď sú teploty nižšie. 

Vhodný prístrešok

Zvieratá musia byť počas dlhších období extrémnych teplôt zabezpečené prístreškom. Poskytnutie tieňa alebo prístrešia pre hospodárske zvieratá pomáha lepšie zvládať teplo a znížiť straty produkcie, ktoré môžu vzniknúť vplyvom tepelného stresu. Úkryt je zvlášť dôležitý pre veľmi mladé alebo staré zvieratá alebo zvieratá, ktoré sú v zlom stave alebo sú choré. Najlepší typ prístrešku pri extrémnych teplotách chráni zvieratá pred slnkom a umožňuje ochladenie. Je nevyhnutné udržiavanie teploty počas extrémnych horúčav v zóne pohody zvierat. Všetky prístrešky by mali byť vybavené ventilátormi, ktoré zabezpečia primerané prúdenie vzduchu všetkým zvieratám. Na podporu chladenia pri extrémnych teplotách sa tiež odporúčajú sprinklerové systémy alebo postrekovače. Mnoho prístreškov je teraz klimatizovaných.
Na úkryt pre slnkom môžu slúžiť prístrešky, ktoré sú vyrobené s použitím rôznych materiálov, konštrukcie pokryté celtovinou alebo umelými fóliami, drevené alebo rúrkové konštrukcie, pričom strecha je pokrytá doskami s dechtovým papierom alebo šindľom. Tieň poskytujú aj stromy s hustými visiacimi konármi, môžu byť vysadené jednotlivo na poliach. Husté živé ploty stromov poskytujú dobrú ochranu pred slnkom, ale mali by byť rovnomerne riedené, aby umožnili prúdenie vetra. Lesné bloky môžu poskytnúť dočasné útočisko z extrémneho tepla.

Manipulácia

Odporúča sa, aby sa so zvieratami nemanipulovalo v extrémnych teplotách, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak je to potrebné, presúvajte zvieratá čo najskôr ráno alebo neskoro večer, keď sú teploty nižšie. Výskum ukázal, že pohyb alebo manipulácia s hovädzím dobytkom počas horúceho počasia môže zvýšiť telesnú teplotu o 0,5 až 3,5 °C. Zvýšená telesná teplota alebo tepelný stres spôsobí zníženie produkcie hospodárskych zvierat. Napríklad posun dojenia o hodinu neskôr alebo viac môže viesť k zvýšeniu produkcie až do 1,5 l / deň / kravu.

Preprava

Preprava zvierat by sa mala plánovať tak, aby sa zabránilo klimatickým extrémom, ktoré by mohli ohroziť pohodu zvierat. Ak je doprava absolútne nevyhnutná, plán cesty by mal minimalizovať účinky teplého počasia, zvieratá by sa mali prepravovať iba počas chladnejších hodín počas dňa. Ak je potrebné zastaviť, treba zaparkovať  vozidlo v tieni, trvanie zastávok by sa malo udržiavať na minime, aby sa zabránilo vytváraniu tepla, keď je vozidlo v pokoji.