Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013
Ing. Kateřina Šilhová, IFRAMIX, s.r.o., Praha, ČR; Ing. Stanislav Drotár, Afeed, a.s., Bratislava | ksilhova@iframix.cz

Dnes už každý vie aká dôležitá je prevencia v chove. Dávno sú preč časy všeobecnej skepsy a nedôvery v investície do preventívnych zákrokov. Chovatelia sa naučili, že tieto investície sa zdajú byť len zdanlivo nákladné, avšak výsledky hovoria o opaku. Veď prevencia je malý krok pre chovateľa, ale veľký skok pre jahňatá!

Výživu jahniat je dôležité prispôsobiť plemenu, podmienkam, veku, živej hmotnosti i zdravotnému stavu konkrétnych zvierat. Okrem týchto základných faktorov je potrebné brať do úvahy tiež tzv. kritické fázy rastu. Ide o také obdobia, ktoré sú spojená s väčšími či menšími zmenami v živote zvierat, zásahmi a stresom. Najmä náhle šokové zmeny majú za následok narušenie nutričnej rovnováhy, dochádza k oxidatívnemu stresu, zníženiu imunity, zníženiu prírastkov živej hmotnosti či úhynom. Pri prežúvavcoch je táto nutričná destabilizácia ešte nebezpečnejšia a má omnoho horší priebeh, pretože ich trávenie je závislé od bachorovej mikroflóry, ktorej obnovenie je proces dlhšieho charakteru a akékoľvek zmeny kŕmnej dávky, infekcie alebo iné zmeny môžu značne a na dlhší čas znížiť prírastok živej hmotnosti a ohroziť zdravie zvieraťa. V tejto súvislosti sa výrazne uplatňuje prevencia, kritické fázy rastu môžeme predvídať, a ak na ne jahňatá správne pripravíme, zaistíme tak omnoho rýchlejšiu adaptáciu zvieraťa na nové podmienky, tým aj lepšiu adaptáciu tráviaceho traktu, udržíme prírastok živej hmotnosti, znížime počet úhynov, čo sa spätne, samozrejme, pozitívne prejaví v ekonomike chovu. Najdôležitejšie kritické fázy rastu si uvedieme v nasledujúcej časti textu.

"VSTUP DO ŽIVOTA PRAVOU!", alebo ŠTART JE ZÁKLAD ÚSPECHU

Od štartu jahňaťa závisí budúci úspech! Kvalita odchovu i výkrmu sa odvíja už od pôrodnej hmotnosti jahňaťa, ktorá sa pohybuje v priemere okolo 3-4 kg. Každé ďalšie mláďa znižuje hmotnosť ostatných súrodencov: Pri trojčatách je živá hmotnosť každého z jedincov menšia o 30-40 %. Veľmi dôležitá je výživa bahníc v poslednom mesiaci gravidity. Optimálna výživa v tomto období má preukázateľný vplyv na pôrodnú hmotnosť jahniat, ich vitalitu a aj na živú hmotnosť pri odstave. Jahňa by malo v prvom dni po narodení prijať minimálne 200 g mledziva, a to v 3-4 dávkach.
Hlavným cieľom by mal byť čo najrýchlejší príjem mledziva. Pomôžeme tomu čo najrýchlejšou adaptáciou jahňaťa na podmienky vonkajšieho prostredia a čo najväčším zmiernením tepelného šoku.

Veľkým nebezpečenstvom, ktorému sa dá však úspešne predchádzať dôslednou prevenciou, je nutričná svalová dystrofia, degeneratívne zmeny vo svaloch. V tejto súvislosti sa hovorí o dôležitosti najmä dvoch látok - vitamínu E a selénu. Tieto dva komponenty nie je možné oddeľovať, ich účinok je synergický, vo vzájomnej kombinácii sa posilňuje. Tu je veľmi dôležité aj nutričné zásobenie bahníc spomínanými látkami. V grafe 1 môžeme vidieť rozdiel v zásobení selénu v krvi jahňaťa, ktorého matka bola kŕmená doplnkom selénu v porovnaní s kontrolou.

Graf č.1

Graf č.1: Vplyv podávania selénu na jeho hladinu v krvi a mledzive

Avšak aj po pôrode si môžeme pomôcť, či už injekčne alebo či nutrične. Samozrejme, pri použití injekčných veterinárnych preparátov je účinok rýchlejší, nie všetci chovatelia však majú možnosť využiť takéto riešenie a navyše môže byť nutričné riešenie ekonomickejšie. Inými slovami, vždy je nutné individuálne zhodnotiť možnosti chovu. Pri použití nutričných doplnkov je účinnosť spomalená trvaním metabolických procesov, v súčasnosti sa už na trhu vyskytujú produkty, ktoré majú dobré výsledky a je možné ich použiť ihneď po narodení.
Selén spolu s vitamínom E dodá potrebnú vitalitu jahňaťu po narodení.

Pri dojných plemenách oviec je nutné vykonávať skorý odstav jahniat a intenzívne kŕmenie pomocou mliečnych náhradiek. Mliečne náhradky sa uplatňujú aj v iných prípadoch, môžu nastať problémy s príjmom mlieka alebo dokonca mledziva, napr. pri úhyne či ochorení bahnice, v prípadoch, že matka nevytvára dostatok mlieka (alebo ho vôbec neprodukuje). Matka môže jahňa tiež odmietnuť alebo jahňa samé odmieta cicať. Často sa vyskytujú problémy s nedostatkom mliečnej výživy pri dvojčatách či trojčatách. Mliečne náhradky sú, samozrejme, len náhradky, a preto sa aj pri skrmovaní týchto produktov môžu vyskytovať väčšie či menšie dietetické problémy. Aby sme lepšie adaptovali tráviaci trakt jahňaťa, je vhodné použiť mliečne náhradky obohatené o určité látky či dodať tieto látky v ďalších nutričných doplnkoch.
Mliečne náhradky je vhodné doplniť o bunkové extrakty z kvasiniek, esenciálne oleje a extrakty z rastlín.

Štart jahňaťa je možné podporiť skrmovaním produktov obsahujúcich sorbitol, ktorý podporuje syntézu fosfolipidov obsiahnutých v lipoproteínoch VLDL, čím sa znižuje riziko vzniku steatózy, zlepšuje sa detoxikačná činnosť pečene, podporuje sa sekrécia žlče a tým sa uľahčuje trávenie.
Sorbitol pre ochranu pečene a dobré trávenie.

Hnačky

Čisté a suché ležovisko je jedným zo základných predpokladov úspešného výkrmu či odchovu. Taktiež dodržovaním tohto pravidla predchádzame vzniku a šíreniu choroboplodných zárodkov, pre ktoré je vlhká podstielka ideálnym prostredím. Jedným z mnohých zdravotných problémov, ktoré sa vyskytujú pri cicajúcich jahňatách, sú hnačkové ochorenia. Hnačky spôsobujú zníženie prírastkov ž.hm., odvodnenie a sú jednou z hlavných príčin úhynov zvierat v tomto období. V prvom rade treba rozpoznať príčinu hnačiek, či ide o dietetický, alebo infekčný problém. V prípade dietetických hnačiek existuje celý rad protihnačkových prípravkov na báze pektínov, ktoré majú schopnosť absorbovať toxíny, chránia tak črevné klky a okrem iného podporujú peristaltiku čriev. Dobre sa uplatňuje íl a guarová guma - tá má silnú schopnosť zadržovať vodu a tak umožniť riadny prechod krmiva tráviacim traktom. Extrakty bunkových stien kvasiniek, MOS (mannan-oligo-sacharidy), dokážu zachytiť určité bakteriálne patogény, a tým im zabraňujú v adhézii na stenu čreva (ako môžeme názorne vidieť na obrázku 1).

Obr. 1

Obr. 1: Zachytávanie patogénov pomocou MOS

Črevné klky sú potom rovnomernejšie a uľahčuje sa trávenie a prechod krmiva. Jahňatá je nutné dostatočne zásobovať vodou, glukózou, elektrolytmi, vitamínmi a makroprvkami, aby sme kompenzovali ich straty a podporili fyziologické funkcie organizmu. Aby nedochádzalo k stratám hmotnosti, zvieraťu je vhodné v týchto prípadoch poskytnúť tiež ľahko dostupné bielkoviny a tuky.
Revitalizáciu pri hnačkách podporíme skrmovaním pektínov, guarovej gumy, MOS, rýchlo stráviteľnou energiou - glukózou, doplnením elektrolytov a vitamínov.

Prechody krmiva

Približne po troch týždňoch si jahňatá postupne privykajú na objemové a jadrové krmivá. Aktivujú sa predžalúdky a začína sa tvoriť bachorová mikroflóra. Tráviaci trakt potrebuje určitý čas na to, aby sa prispôsobil novému zloženiu krmiva, je potrebné, aby sa dostatočne pomnožila práve tá mikroflóra, ktorá využíva konkrétny zdroj živín. Pri akýchkoľvek zmenách sa teda mení i prostredie bachorovej mikroflóry, čo má za dôsledok krátkodobé výkyvy v rovnováhe a tráviace ťažkosti. Pre postupný prechod na objemové krmivá sa využívajú rôzne štartéry, ktoré umožnia plnohodnotný vývoj predžalúdkov, a tým dokonalú prípravu zvierat. Krmivo zabezpečuje stimuláciu bachorovej mikroflóry a produkciu mastných kyselín. Tieto štartéry je vhodné opäť doplniť aj o látky uplatňujúce sa v dobrom prechode krmiva.
V tomto období sa odporúča skrmovať produkty s pektínmi, kvasinkami, guarovou gumou, svätojánskym chlebom a pod. pre uľahčenie prechodu na nové krmivo.

Pri vypúšťaní na skorú jarnú pastvu sa môžu vyskytnúť tráviace problémy hnačkového typu, nadúvanie alebo alkalózy spojené s príliš veľkým množstvom dusíka a nedostatkom vlákniny. Po výhonkoch mladej trávy sa môže objaviť pastevná tetánia.
Pastevnej tetánii je možné zabrániť, ak sa zvieratá budú na pastvu púšťať postupne počas 10-15 dní a bude sa im dodávať horčík.

Odstav

Odstav je veľmi stresovo náročné obdobie pre akékoľvek mláďa. Je nutné sa na toto obdobie veľmi dobre pripraviť. Z hľadiska prechodu jahniat do nového prostredia je nutné čo najviac eliminovať stres, a to jednak použitím už vyššie spomenutých produktov vhodných pre lepší prechod krmiva. Ďalej sa veľmi dobre uplatňuje použitie rovnakých alebo podobných produktov, na ktoré boli jahňatá zvyknuté. Veľmi praktickou formou sú rôzne lízy, najmä lízy s vysokou chutnosťou, ktoré jahňa môže už postupne poznávať spolu s matkou, a po odstave sa mu tieto lízy podávajú ďalej. Dávkovanie ad-libitum je veľmi praktické, ekonomické a zo zdravotného hľadiska veľmi vhodné, zviera si dokáže odobrať toľko živín, koľko potrebuje. Na trhu existuje široká škála lízov, od obyčajnej soli, ktorá však zvieraťu veľa živín nedodá, prakticky je vhodná skôr pre zníženie ekonomickej záťaže v obdobiach veľmi dobrej pastvy vysokej kvality, keď zvieratá majú "komfort" živín z objemového krmiva. Cez minerálne a vitamínovo-minerálne lízy v rôznych formách (instantných, vo vaničkách, vo vedierkach, v kockách), s možnosťou ochutenia napr. melasou alebo dodatkom palmového oleja. Až po energetické lízy, kde sa energetická zložka (napr. melasa) stáva základom a tieto lízy môžu dodať nielen cenné makro- a mikroprvky, vitamíny, ale aj energiu, ktorá sa pozitívne prejaví na prírastkoch ž.hm. Technologickou výhodou súčasných lízov na trhu je to, že ich je možné doplniť o ďalšie látky, napr. už spomínané MOS, rastlinné výťažky, esenciálne oleje. Aj tieto látky sa podieľajú na zlepšovaní kvality života jahniat, ich zdravia i lepších prírastkoch ž.hm., napr. niektoré esenciálne oleje sú podpornou kúrou pri vzniku respiračných ochorení a pod.
Energia obsiahnutá v energetických lízoch stimuluje bachorovú mikroflóru, a tým sa zlepšuje stráviteľnosť objemového krmiva. Rýchlejšia stráviteľnosť potom podporuje ďalší príjem objemového krmiva.

Rozdeľovanie do skupín, veterinárne zákroky a ďalšie stresové podnety

Stres je prejav, ktorý zaznamenávame vo všetkých kritických fázach rastu. Pri akomkoľvek strese sa teda môžu vyskytnúť dietetické ťažkosti, hnačky, zníženie prírastkov ž.hm., narušenie bachorovej mikroflóry a pod. Vplyvom oxidatívneho stresu dochádza k zníženiu imunity. Ako významný antioxidant proti voľným kyslíkovým radikálom pôsobí už spomínaná kombinácia vitamínu E a selénu. Pre ešte väčší účinok na oxidatívny stres je vhodné využiť tiež synergiu selénu a jódu.
V ostatnom čase stále viac nadobúdajú význam polyfenoly, pri ktorých sa ukazuje dokonca vyšší vplyv ako pri vyššie uvedených látkach.

Stres je, (či už si to uvedomujeme, alebo nie) veľkým faktorom, ktorý významne ovplyvňuje zdravie jahniat. Preto je veľmi dôležité stresovým záťažiam predchádzať alebo ich vplyv minimalizovať. Týka sa to, samozrejme, odstavu, ktorý je sám osobe obrovskou stresovou záťažou, ale aj pri zostavovaní skupín, zmene kŕmnej dávky alebo pri veterinárnych zákrokoch. Pre zníženie stresu je tiež možné využiť celý rad rôznych chutných doplnkov pre odvedenie pozornosti zvieraťa. Na to sú vhodné produkty s melasou, svätojánskym chlebom. Tie suroviny sú veľmi chutné a jahňatá ich veľmi dobre a rády prijímajú.
Pri stresovej záťaži podávajte krmivá s vysokou chutnosťou.

Výživové odporúčania vo výkrme i odchove jahniat sú záležitosťou, pri ktorej je nutné zvážiť celkovú technológiu chovu, možnosti daného plemena a pod. Jahňatá pri jarnom bahnení budú mať iné požiadavky než jahňatá na jeseň. Všetko sa bude tiež odvíjať od včasnosti odstavu. Vyššie uvedené odseky teda len zhŕňajú časté problémy, ktoré sa môžu v chove vyskytnúť a ktoré môžu výrazne ovplyvniť celkovú ekonomiku odchovu. Problémom v kritických fázach rastu pravdepodobne celkom nezabránime, ale účinnou prevenciou dokážeme znížiť ich nepriaznivé dôsledky na minimum!

Vystavené: 5.4.2013