Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Ovce môžu byť chované v interiéri počas zimného obdobia, najmä v chladnom podnebí. V súčasnosti existuje snaha držať ovce vonku, najmä na ekologických ovčích farmách. Tento dokument skúma či ovce v chladných podmienkach uprednostňujú pobyt vonku alebo vo vnútri.

Prahové teploty pre stres v dôsledku chladu u oviec nie sú dobre známe. V zimnom období sa skúmalo, či ovce uprednostnia  vnútorné alebo vonkajšie prostredie pričom mali voľný prístup k obom, pri teplotách až -23 ° C. Sledovanie sa uskutočnilo na dvoch ovčích farmách, jednej s prístupom do stálej neizolovanej stodoly a druhej s polytunelovým prístreškom, obe s voľným prístupom do vonkajšej oblasti. Pozorovania sa uskutočnili pomocou kamery umiestnenej na zaznamenávanie počtu oviec vonku a vo vnútri, pričom každú hodinu počas dvadsiatich štyroch hodín sa snímal jeden obrázok. 

Ovce jednoznačne dávali prednosť pobytu vonku- vo všetkých prípadoch bola väčšina oviec vonku. Došlo však k poklesu, aj keď malému, v počte oviec, ktoré si vybrali vonkajšie prostredie pri nižších teplotách (p <0,001), vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu ( p <0,001) a väčšom chladnom vetre ( p <0,001).  Ovce sú motivované, aby boli vonku a nie vo vnútri, a to aj pri nižších teplotách. Nie je to bezpodmienečne dobré z hľadiska welfare a nemusí to platiť pre jahňatá a strihané ovce, ale zdá sa, že prístup do vonkajšej oblasti je to, čo ovce uprednostnia, ak majú na výber. 

Záver:

Autori teda nezistili žiadne dôkazy o tom, že by dospelé ovce mali byť držané v interiéri počas zimného obdobia, a to aj za normálnych zimných poveternostných podmienok v severnej Európe, s teplotami až -20 ° C, kde môžu byť množstvo zrážok a relatívna vlhkosť vysoké. Vo všetkých podmienkach bola počas tohto pokusu väčšina bahníc radšej vonku. Prístup do vonkajšej oblasti by mal byť zamedzený pre jahňatá, bahnice s neodstavenými jahňatami a nedávno strihané ovce. Podmienky, za ktorých sa ovce rozhodli presunúť do interiéru, boli: nízke hodnoty chladenia vetrom (≤ 10 ° C) a / alebo vysoká vlhkosť vzduchu (> 90%). V takýchto prípadoch by mali mať ovce možnosť ukryť sa vo vnútri.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/6/1029