Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Hodnotenie telesnej kondície bahníc v čase gravidity je dôležitým nástrojom správneho manažmentu výživy oviec

26-11-2019
Ing. Martin Janíček, PhD. | martin.janicek@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
(zdroj: Roľnícke noviny 40/2019, str. 10)

Nastávajúce obdobie v chove oviec je vo väčšine chovov charakteristické zasušením bahníc a prípravou na zimné kŕmne obdobie. Často nie je ovciam zo strany chovateľa venovaná pozornosť v takej miere ako v čase laktácie, čo sa môže negatívne prejaviť v období bahnenia a odstavu jahniat. Bahnice sú geneticky pomerne vysoko plodné a majú potenciál pre väčšie množstvo narodených a odchovaných jahniat. Tento potenciál je však veľakrát nevyužitý z dôvodu nedostatočného kondičného stavu bahnice v čase gravidity a pôrodu. Hodnotenie telesnej kondície by malo byť základným chovateľským nástrojom správneho manažmentu výživy bahníc. Takéto hodnotenie sa vykonáva pohmatom, pričom sa určuje úroveň osvalenia a hrúbky podkožného tuku v bedrovej oblasti (za posledným rebrom), na základe ktorého sa zviera zaraďuje do bodovej škály od 1 do 5 (1 je extrémne vychudnuté a 5 je výrazne pretučnené zviera). Požiadavky bahníc na výživu sa v čase gravidity mierne líšia v závislosti od rastu a vývoja plodu, preto by sa kontrola kondičného stavu bahníc mala vykonávať v pravidelných intervaloch, aby chovateľ dokázal včas a adekvátne reagovať úpravou kŕmnej dávky. Na základe rozdielnych požiadaviek na výživu bahnice je možné graviditu rozdeliť na 4 obdobia.

Obr.

Prvý mesiac gravidity

Rast plodu počas prvého mesiaca gravidity je minimálny, preto nie sú požiadavky na výživu bahníc veľmi vysoké. Prežitie oplodneného vajíčka a jeho následná implantácia v maternici bahnice predstavujú kritické body tohto obdobia. Uhniezdenie začína na 19. deň po oplodnení, keď sa blastocysta (veľmi skoré embryo) začína uhniezďovať v sliznici maternice. Výživa bahnice má vplyv na zloženie vaječníkových a maternicových sekrétov a hladinu hormónov, ktoré vyživujú a podporujú embryo v počiatočnej fáze gravidity. Už šiesty deň po oplodnení môžu hormóny ovplyvniť rast plodu a následnú pôrodnú hmotnosť, no embryá sú najzraniteľnejšie medzí 11. a 12. dňom. Napríklad prudké zmeny v zložení a štruktúre krmiva alebo v spôsobe kŕmenia môžu nepriaznivo narušiť funkciu bachora a metabolickú homeostázu organizmu, čo môže radikálne ovplyvniť prežitie embrya. V praxi by sa bahnice nemali presúvať na pasienok s rozdielnou kvalitou porastu prvé 4 týždne po pripúšťaní. Pre celé stádo to znamená minimálne dva 17 dňové estrálne cykly. Odporúča sa udržiavať úroveň výživy bez náhlych a radikálnych zmien a kryť potrebu živín u bahníc rovnako ako v čase pripúšťania, pri zachovaní kondičného skóre na úrovni 2,5 bodu.

Druhý a tretí mesiac gravidity

Cieľom výživy bahníc v tomto štádiu je zaistenie optimálneho vývoja placenty. Hmotnosť placenty na 90. deň je približne 1 kg, pričom hmotnosť plodu predstavuje 15 – 20 % hmotnosti jahňaťa pri narodení. Úlohou placenty je vyživovať vyvíjajúci sa plod. Nedostatočná veľkosť plodu v tejto fáze gravidity ma negatívny vplyv na pôrodnú hmotnosť a následné prežitie jahniat v prvý dňoch života. Z toho dôvodu je podvýživa matiek v polovici gravidity významným faktorom úmrtnosti jahniat po narodení. V tomto štádiu sa preto odporúča mierne zvýšiť kondičné skóre bahníc (o 0,5), aby sa zabezpečila optimálna veľkosť placenty. Ukázalo sa, že nedostatok kobaltu, selénu a vitamínu E zhoršuje vývoj embryí v tomto období, preto by mali byť v primeranom množstve bahniciam zakomponované do kŕmnej dávky.

Posledné dva mesiace gravidity

Počas posledných dvoch mesiacov gravidity dochádza až k 75 percentnému rastu plodu, čo zvyšuje požiadavky bahníc na energiu a bielkoviny. Nedostatočný príjem energie a bielkovín vedie ku zlej kondícii bahníc, slabým jahňatám a nízkemu množstvu mledziva a mlieka. Bahnice by mali mať v tomto období ľahký prístup ku krmivu s minimálnou konkurenciou, čo zabezpečí rovný podiel a stabilný príjem krmiva pre všetky bahnice v skupine. Nedostatočný prístup ku krmivu vedie ku toxémii a nevyhovujúcej distribúcii živín pre plod a tiež ku psychickej traume, spôsobenej tlačením alebo skákaním po chrbte. Krmivo by malo byť podávané v rovnakom čase bez náhlych zmien štruktúry a zloženia. Naopak náhle zmeny vedú k toxémii, hypokalciémii, zlej funkcii bachora a nedostatočnému prežúvaniu. Podávané objemové krmivo by malo byť počas celého obdobia vysokej kvality. Ak nie je, dochádza k zníženiu príjmu objemového krmiva a zvýšeniu príjmu jadrového krmiva. Vysoký príjem jadrového krmiva môže spôsobiť acidózu a toxémiu organizmu bahnice. Podvýživa v tomto období spôsobuje nízku pôrodnú hmotnosť a prežitie jahniat, slabú väzbu medzi matkou a jahňaťom a znižuje rozvoj mliečnej žľazy (s čím je spojená nízka produkcia mlieka v čase laktácie) a priemerný denný prírastok jahniat. Naopak obezita u bahníc v tomto štádiu gravidity spôsobuje nepravidelné a sťažené pôrody (najmä pre nadmernú veľkosť plodu), prolaps krčka maternice, slabú väzbu medzi matkou a jahňaťom, pomalý nástup laktácie a znižuje silu a vitálnosť jahniat po narodení. Odporúčaný príjem metabolizovanej energie gravidných bahníc pri živej hmotnosti 50 kg by sa mal zvýšiť z 8,3 MJ/deň v 7. týždni pred pôrodom na 12,7 MJ/deň v poslednom týždni a odporúčaný príjem bielkovín v poslednom týždni je 90 g/deň v kŕmnej dávke obsahujúcej 11 MJ/kg sušiny. Nedostatok bielkovín spôsobuje odbúravanie telesných zásob, ktorý sa prejavuje úbytkom svalovej hmoty a podkožného tuku a nedostatočnou funkciou vnútorných orgánov, čo má za následok nízku produkciu mlieka počas laktácie.

Obdobie krátko pred a po bahnení

Počas pôrodu a bezprostredne po pôrode je imunitný systém bahníc pod tlakom. Telesné zásoby bielkovín sa odbúravajú a ich využitie je rozdelené, pričom imunitný systém má pre využitie týchto bielkovín v organizme nižšiu prioritu ako produkcia mledziva resp. mlieka. V praxi to znamená, že organizmus bahnice má zníženú obranyschopnosť voči endoparazitom ako sú napr. pásomnice a motolice. Následkom je stúpajúce množstvo vajíčok v truse, ktorý sa stáva výrazným zdrojom kontaminácie jahniat odchovávaných v blízkosti matky. Na zníženie tohto vplyvu je potrebné udržiavať bahnice na dobrej kondičnej úrovni v čase pôrodu a v prvých týždňoch po pôrode primeranou dávkou bielkovinového krmiva tak, aby sme zabezpečili kondičné skóre na úrovni 2,5 – 3 bodu.