Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Politikum

417/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov
 

chov nebezpečných živočíchov

199/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
 

ochrana zvierat

61/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat
 

identifikácia a registrácia zvierat

Nariadenie č. 368/2007


Účinnosť od: 15.08.2007

Nariadenie vlády č. 368/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 322/2003


Účinnosť od: 15.08.2007

Nariadenie vlády č. 322/2003 Slovenskej republiky o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 505/2005


Účinnosť od: 01.01.2006

Nariadenie vlády č. 505/2005 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.

ochrana zdravia zvierat

Nariadenie č. 504/2005


Účinnosť od: 15.11.2005

Nariadenie vlády č. 504/2005 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.

ochrana zdravia zvierat

Nariadenie č. 506/2005


Účinnosť od: 15.11.2005

Nariadenie vlády č. 506/2005 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoz z tretích krajín.

ochrana zdravia zvierat

Nariadenie č. 429/2005


Účinnosť od: 01.10.2005

Nariadenie vlády č. 429/2005 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

identifikácia a registrácia zvierat

Nariadenie č. 274/2003


Účinnosť od: 01.05.2004

Nariadenie vlády č. 274/2003 Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.

cezhraničná spolupráca