Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Unikátny software pre plánovanie prevádzky poľnohospodárskej techniky

31-08-2021
Ing. Roman Vietoris | vietoris@agri-precision.cz
AGRI-PRECISION s.r.o.

Spoločnosť AGRI-PRECISION ponúka inovatívne navigačné programové vybavenie zdokonaľujúce proces precízneho poľnohospodárstva. Bohaté skúsenosti v oblasti navigácií či autopilotov a telematiky poľnohospodárskej techniky umožnili tejto spoločnosti vyvinúť nový unikátny software pre potreby plánovania prevádzky poľnohospodárskej techniky.

Navigácie a autopiloty sú už dlhšiu dobu štandardným vybavením poľnohospodárskej techniky. S pomocou autopilotov sú dnes stroje schopné riadiť samé a to s presnosťou na dva centimetre. Táto vysoká presnosť je bezpochýb výrazným posunom dopredu. Avšak stále je potrebné vysporiadať sa s tým, že po poli jazdia vodiči jednotlivých strojov rôznymi smermi. V dôsledku toho dochádza k zvyšovaniu prevádzkových nákladov (viac otočiek a prejdených kilometrov) či k nadmernému utužovaniu pôdy, agronomickým stratám. Na trhu ešte do nedávna chýbal vhodný nástroj, ktorý by umožnil farmárom plánovať a generovať navigačné línie pre ich pole a súčasne vyhovoval podmienkam slovenského poľnohospodárstva. Všetky dostupné nástroje neboli v každodennej praxi aplikovateľné. Nový software AGRI-PLAN vyvinutý firmou AGRI-PRECISION s.r.o. je určený pre bežného poľnohospodára. Nekladie zvýšené nároky na schopnosť užívateľa (odborné znalosti v oblasti GIS nástrojov či IT nie sú potrebné), a ten preto prostredníctvom neho ľahko naplánuje navigačné línie pre svoje navigácie na farme. Pri vývoji software boli zohľadnené aj všetky špecifiká povinných opatrení ako je ochrana pred eróziou, ochranné pásma a ďalšie.

Obr. 1

Obr. 1: Software agri plan

Obr. 2

Obr. 2: Línie pre zvolené pôdne bloky sa dajú vytvoriť hromadne

Priame prepojenie s podkladovými mapovými vrstvami z LPIS a katastra

AGRI-PLAN je webová aplikácia, ktorá umožňuje veľmi jednoduchý hromadný import pôdnych blokov z LPIS alebo akéhokoľvek iného zdroja. Do aplikácie sa dajú zahrnúť aj pôdny bloky ďalších firiem v holdingu, alebo svojich zákazníkov – v prípade využitia v rámci služieb. Po prevedení importu užívateľ urobí nastavenie parametrov pracovných operácií, záber, veľkosť súpravy, počet jázd po súvratí a rôzne ďalšie voliteľné parametre.V prípade zložitejších tvarov je možné každý pôdny blok rozdeliť ľubovoľne do pojazdových zón – to pokiaľ chceme v určitých častiach jazdiť iným smerom než v hlavnej časti poľa. Správca polí je navrhnutý tak, aby bol schopný veľmi prehľadne a ľahko pracovať s veľkým počtom polí v rôznych skupinách, firmách. Ojedinelou funkcionalitou je priame prepojenie s podkladovými mapovými vrstvami z LPIS a katastra. Pri plánovaní a úprave linií je tak možné vidieť a zohľadniť smer vrstevníc, odtokových línií, erozných zón, ochranných pásiem atď. Táto funkcia je veľmi praktickou pomôckou užívateľa.

Obr. 3

Obr. 3: Tvorba a editácia navigačnej krivky podľa údajov z mapových podkladov

Obr. 4

Obr. 4: Kontrola a prípadná úprava línie podľa informácií z LPIS

Hromadné plánovanie línií pre všetky zvolené pôdny bloky naraz

Po prevedení importu a prípadne predpríprave pôdnych blokov je možné pristúpiť k vlastnému plánovaniu navigačných línií. Základnou a ojedinelou funkcionalitou je hromadné plánovanie línií pre všetky zvolené pôdne bloky naraz. Jediným kliknutím zvolíme napríklad „Siatie šesťmetrovým siacim strojom“, následne software naplánuje línie a to aj so súvraťovými krivkami na všetkých poliach. Ďalej môžeme pristúpiť k voľbe pracovného procesu „Podmietka 12 metrov“ a nastavíme v akom uhle majú línie byť vygenerované od „siacej“ linky a software nám na dané polia automaticky naplánuje línie taktiež aj so súvraťovými krivkami na všetky polia. Len niekoľkými klikmi je možné naplánovať pohyb všetkých strojov po všetkých pôdnych blokoch. Automaticky vygenerované línie je potom možné akokoľvek ručne upraviť, napríklad meniť smer a polohu v závislosti na uvážení uživateľa a znalostiach lokality. Pri prevádzaní ručných úprav je vždy vidieť aktuálna štatistika efektivity pohybu po danom pôdnom bloku, teda počet otočiek, celkovo najazdené kilometre a potrebný čas jazdy. Každá ručná zmena je tak vždy okamžite vyhodnotená a užívateľ ihneď vidí dopad na efektivitu pohybu po pozemku. Línie a krivky pre jednotlivé pôdne bloky a pojazdové zóny sa dajú tvoriť taktiež aj len ručne. Režimy tvorby línií sú podobné tým, ktoré poznáme z navigácií: ľubovoľná AB línia, AB krivka, línia alebo krivka podľa súvrate. Vytvorené krivky je možné veľmi ľahko vyhladiť a posunúť podľa potreby.

Export línií do väčšiny navigácií na trhu

Ďalšia unikátna funkcionalita software AGRI-PLAN je hromadný export dát vo formátoch a štruktúre už pripravenej pre priamy import do väčšiny navigácií na trhu. Software umožňuje exportovať dáta vo všeobecných formátoch do navigácií RAVEN, TRIMBLE, TOPCON, CASE a New Holland. Dáta ide následne za použitia ďalších software previesť taktiež do navigácií Fendt, MF, Valtra, JD a ďalších.  Už sformátovaný plán línií a vytýčené hranice sa dá do navigácií RAVEN posielať bezdrôtovo priamo z kancelárie, bez toho aby bolo nutné sa k strojom prepravovať.  Taktiež v priebehu práce sa dajú previesť aktualizácie či zmeny a tie okamžite zaslať do navigácie, ktorá je častokrát desiatky či stovky kilometrov vzdialená. Pomocou software AGRI-PLAN môže každý užívateľ bez špecializovaných znalostí naplánovať a vyexportovať plán navigačných línií pre takmer všetky navigácie, ktoré sa na farme vyskytujú.