Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027

Európska komisia zverejnila štúdiu o informačných opatreniach v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

05-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia publikovala hodnotiacu štúdiu o informačnej politike  v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), podľa ktorej bola táto informačná politika úspešná pri zlepšovaní porozumenia a vnímania SPP. Na základe údajov z Eurobarometra a výsledkov prieskumu medzi zúčastnenými stranami uskutočneného v rámci štúdie sa za posledných päť rokov povedomie o SPP zvýšilo. Kombinované výsledky štúdie naznačujú, že ciele informačnej politiky sa dosahujú vo veľkej miere.

Táto štúdia je príspevkom k celkovému hodnoteniu informačnej politiky o SPP, ktoré sa uzavrie zverejnením správy Komisie na jeseň 2021. Cieľom tohto hodnotenia je preskúmať relevantnosť, súdržnosť, účinnosť, efektívnosť informačných opatrení o SPP a európska pridaná hodnota.

Implementácia informačných opatrení o SPP je zákonnou požiadavkou, podľa ktorej  financované informačné opatrenia pomôžu vysvetliť, implementovať a rozvíjať SPP. Zvýšia povedomie verejnosti o jej obsahu a cieľoch, a to aj u poľnohospodárov a iných predstaviteľov vidieckych oblastí. Informačné opatrenia by mali tiež obnoviť dôveru spotrebiteľov v čase kríz prostredníctvom informačných kampaní. Napokon by mali propagovať európsky model poľnohospodárstva a prispievať k spoločenskej komunikácii o politických prioritách EÚ.

Informačná politika odráža význam SPP v celej EÚ pri zabezpečovaní stabilného prísunu cenovo dostupných potravín pre občanov, podpore poľnohospodárov a zlepšovaní poľnohospodárskej produktivity. Mala by tiež zdôrazniť jej úlohu pri zachovaní sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí a čoraz dôležitejšiu úlohu SPP pri zmierňovaní zmeny podnebia, ochrane životného prostredia a pri prispievaní k dosahovaniu cieľov ekologickej dohody.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-study-information-measures-under-common-agricultural-policy-2021-mar-04_en