Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2021

14-10-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Prenášači viróz v ozimných obilninách

Pomerne ustálené a teplé počasie bolo ideálne pre šírenie víróz. Vysoké riziko šírenia  vírusovej zakrpatenosti jačmeňa BYDV bolo zaznamenané  koncom septembra. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 39. týždni vysoké výskyty vošky čremchovej a silné nálety do sacích pascí poukazujú na silnú migračnú vlnu. Na niektorých lokalitách je zaznamenaný aj škodlivý výskyt cikádky burinovej. Odporúčame ošetrovať porasty obilnín pri silných výskytoch vektorov viróz v nadmorskej výške do 400 m n.m. Ukázalo sa že aj porasty v nadmorskej výške nad 200 m sú  tiež napádané virózami. Infekcia sa v následnom roku môžu prejaviť v závislosti od počasia v jarnom období vo vysokej miere a straty na úrode tak môžu dosiahnuť v extrémnych prípadoch až 50%. Počasie cez deň je ešte stále priaznivé pre šírenie uvedených vektorov, najmä 42.týždeň má byť ešte s teplotami nad 15° C.

Výskyt cikádky burinovej  (Psammotettix alienus), ktorá prenáša cicaním na listoch vírus zakrpatenosti pšenice Wheat dwarf virus (WDV) je teda tento rok silný. Cikádkam vyhovovalo dlhé, teplé a lokálne suché leto a v rokoch s teplou jeseňou a neskorým nástupom zimy má až tri generácie do roka. Prezimuje v štádiu vajíčok nakladených na listy obilnín. Jedna samička kladie 50-200 vajíčok. Larvy sa liahnu v máji, dospievajú v júni. Symptómy ochorenia sú podobné: listy žltnú od špičky a okraja,  žltnutie postupne prechádza na steblá, nastane redukcia rastu až odumretie celých rastlín. Rastliny, ktoré prežijú tvoria hluché klasy. Prah škodlivosti je 5 a viac nýmf na 100 šmykov entomologickým šmýkadlom (sieťkou) pri súčasnom výskyte rastlín s príznakmi vírusu nad 10%  pri teplote aspoň 12-15 ° C (optimálne nad 18 ° C), pokiaľ možno za slnečného, ​​bezveterného počasia, najlepšie v neskorom popoludní. Prvé pozorovanie prebieha na vzídenom výdrve, druhé na vzídených oziminách, tretí na oziminách v neskoršej jari.

Vošky, ktoré prenášajú vírus žltej zakrpatenosti jačmeňa Barley yellow dwarf virus (BYDV), sú aktívne pri teplotách 15 – 18 °C cez deň – voška čremchová  (Rhopalosiphum padi). Vírus napáda jačmeň, pšenicu aj raž.  Odporúčam sledovať denné teploty, vlahové pomery, zakoreňovanie obilnín, nálet vošiek a v prípade dennej teploty nad 15°C ošetriť porasty. Symptómy napadnutia sú zaostávanie jednotlivých rastlín v raste, sfarbenie listov od špičky a okrajov na jačmeni do červenofialova, na pšenici do žlta až oranžova, vzpriamovanie listov. Sfarbenie postupne prejde do chlorózy až nekrózy. Na jar napadnuté rastliny silne odnožujú, koreňová sústava sa oslabí a klasy sa nevyvinú alebo sú hluché. Vošky môžu napádať rastliny niekoľko týždňov, prezimovať v poraste a pokračovať v prenose infekcie na jar. Vošky uprednostňujú jačmenné porasty pred pšeničnými. Výskyt vošiek možno očakávať v prípadoch, keď po výdatnejších zrážkach koncom leta nastúpi teplá a dlhšia jeseň, čo sa prejaví rýchlym množením vošiek, ale aj rýchlym rastom hostiteľských, pre vošky mimoriadne vhodných, mladých šťavnatých rastlín. Pri takýchto pomeroch jedna voška nakladie až 20 jedincov denne a tieto dospievajú zhruba o 10 dní. Odstránenie je možné vykonať vhodným herbicídom alebo pravidelným pokosením zaburinených okolitých lokalít.

Vo všetkých obilninách je proti voškám ako prenášačom viróz povolený kontaktný prípravok s účinnou látkou deltamethrin Scatto. Konkrétne proti voške čremchovej je povolený nový prípravok Transform s účinnou látkou sulfoxaflor. Je to systémový insekticíd s translaminárnym účinkom. Účinná látka sa do tela škodlivého hmyzu dostáva predovšetkým pri kontakte a cicaním štiav. Pôsobí ako neurotoxín, zabraňuje prenosu impulzov v nervovom systéme škodlivého hmyzu. Účinok sa prejavuje do niekoľkých hodín po intoxikácií škodlivého hmyzu s následným úhynom. Doba účinku prípravku je 14-21 dní v závislosti od infekčného tlaku, poveternostných podmienok, teploty a pod. Účinkuje pri teplote pri teplote +5 až +25°C.

Početnosť cikádky sa zisťuje na 10 miestach 10 šmykmi, spolu 100 šmykov entomologickým šmýkadlom (sieť na hmyz). Chemická ochrana sa doporučuje pri výskyte 5 a viac jedincov na 100 šmykov. Kritické číslo pre ošetrenie proti voškám na jeseň nie je určené. Konkrétne nie je povolený na cikádky žiaden insekticíd, kombinácia obidvoch insekticídov povolených proti voškám účinkuje aj na cikádky.