Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Vplyv rôznych kombinácií červeného a modrého LED osvetlenia na rastové parametre a obsah pigmentu v klíčnych rastlinách rajčín pestovaných in vitro

21-11-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Závlaha zeleniny

21-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fenikel sladký – zelenina, ktorá nás zaujala

28-02-2019
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Pestovanie zeleniny v podmienkach veľkovýrobných technológií

10-04-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Hlavné zásady úspešného pestovania zeleniny

19-04-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany