Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zbierame karfiol

07-10-2014
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.; prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. | jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI