Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

01-07-2014
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. | jaroslav.jedlicka@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI