Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Nad paradajkovými značkami sa zmráka

12-04-2021
Zsolt Bindics | greencoop@greencoop.co
GreenCoop družstvo
(zdroj: Roľnícke noviny 8/2021, str. 10)