Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Uskladnenie slovenských semien rastlín do Svetovej génovej banky na Špicbergoch

29-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Upozorňujeme ovocinárov a záhradkárov na aprílové mrazy a potrebu prevencie

21-04-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Príprava pôdy a sejba kukurice siatej na zrno

20-04-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Poškodenie mrazom a nízkymi teplotami

10-04-2017
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové nariadenie o zdraví rastlín: prísne pravidlá pre lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

13-01-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Hnojenie plodín maštaľným hnojom

03-10-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrotechnické postupy uplatňované v presnom poľnohospodárstve

13-09-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav porastov kukurice siatej na zrno po vzídení v r. 2016

25-08-2016
NPPC – VÚRV Piešťany

Ovlivní výběr pesticidů výskyt opylovačů v olejninách?

01-06-2016
Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre