Úvod / Informácie / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Kúkoľ - zriedkavá burina

29-10-2018
NPPC – VÚA Michalovce

Hlavné zásady zberu kukurice siatej na zrno

16-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Maštaľný hnoj, významný zdroj organickej hmoty a živín

11-10-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikácia biokalu na trávny porast

24-09-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

15-08-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice

Agronomický pohľad na kvalitu presnej sejby

10-05-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Globálny konflikt: poľnohospodárska výroba vs. biodiverzita

19-03-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Helmholtz Centre For Environmental Research)

Trendy pri hnojení priemyselnými hnojivami

08-03-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hnojenie plodín minerálnymi živinami

27-02-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre