Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

24-04-2020
Peter Kováčik | peter.kovacik@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra