Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Predpoklady rozvoja ovocinárstva na Slovensku do roku 2020

16-05-2016
Ing. Samuel Michálek | samuel.michalek@uksup.sk
ÚKSÚP Veľké Ripňany, Odbor ovocinárstva a IP
(zdroj: Sady a vinice, 1/2016, str. 20-21)

  • Predpoklady rozvoja ovocinárstva na Slovensku do roku 2020 (1.26 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť