Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Aktuálne problémy v ochrane proti chrastavistosti a možnosti ochrany s dôrazom na zníženie potreby fungicídov

18-09-2018
Ing. Paulína Jaklová | Pavlina.JAKLOVA@vsuo.cz
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářsky, Holovousy, s. r. o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2018, str. 22-25)

  • Aktuálne problémy v ochrane proti chrastavistosti a možnosti ochrany s dôrazom na zníženie potreby fungicídov (0.25 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť