Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Analyzovať fermentačný proces?

10-11-2021
MVDr. Tomáš Mitrík, PhD. | mitrik@feedlab.sk
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves