Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Kedy zberať kukuricu na siláž? ...názory a fakty...

05-10-2021
MVDr. Tomáš Mitrík, PhD.; MVDr. Andrej Mitrík | mitrik@feedlab.sk
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov júl - august 2021, str.36-38)