Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Komisia posilňuje systém zemepisných označení s cieľom zachovať vysokú kvalitu a posilniť ochranu

04-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia prijala návrh na revíziu systému zemepisných označení (ZO) vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov. Nové opatrenia by mali zvýšiť zavádzanie zemepisných označení v celej Únii v prospech vidieckeho hospodárstva a úroveň ochrany najmä v online prostredí. Cieľom je zachovať vysokú kvalitu potravín a noriem v EÚ a zabezpečiť, aby sa naše kultúrne, gastronomické a miestne dedičstvo zachovalo a bolo uznané ako autentické v rámci EÚ a na celom svete.

Komisia navrhuje tieto opatrenia na posilnenie a zlepšenie existujúceho systému zemepisných označení:

  • Skrátený a zjednodušený postup registrácie: rôzne technické a procedurálne pravidlá týkajúce sa zemepisných označení sa zlúčia, čo povedie k jednotnému zjednodušenému postupu registrácie zemepisných označení pre žiadateľov z EÚ a mimo EÚ. Keďže táto harmonizácia povedie ku skráteniu času medzi podaním žiadosti a registráciou, očakáva sa, že sa zvýši atraktívnosť systému pre výrobcov.
  • Zvýšená ochrana v online prostredí: nový rámec zvýši ochranu zemepisných označení na internete, najmä pokiaľ ide o predaj prostredníctvom online platforiem a ochranu pred registráciou a používaním zemepisných označení v systéme doménových mien v zlej viere.
  • Väčšia udržateľnosť: v priamej súvislosti so stratégiou „Z farmy na stôl“ budú výrobcovia môcť zhodnotiť svoje kroky týkajúce sa sociálnej, environmentálnej alebo ekonomickej udržateľnosti v špecifikáciách produktov a stanoviť v nich súvisiace požiadavky. Prispeje to k lepšej ochrane prírodných zdrojov a vidieckeho hospodárstva, zabezpečeniu miestnych odrôd rastlín a plemien zvierat, zachovaniu krajiny v produkčnej oblasti a zlepšeniu životných podmienok zvierat. To by tiež mohlo prilákať spotrebiteľov, ktorí chcú znížiť vplyv na životné prostredie.
  • Posilnenie postavenia skupiny výrobcov: Členské štáty budú musieť uznať skupiny výrobcov využívajúcich zemepisné označenie na ich žiadosť. Uznané skupiny budú mať právomoc spravovať, presadzovať a rozvíjať svoje zemepisné označenia, najmä tým, že budú mať prístup k úradom na boj proti falšovaniu a colným orgánom vo všetkých členských štátoch.

Súčasťou návrhu je opäť aj systém kvality pre zaručené tradičné špeciality a používanie výrazu „horský výrobok“ ako nepovinného výrazu kvality.

Členské štáty zostávajú zodpovedné za vykonávania na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo Komisia zostáva zodpovedná za registráciu, zmenu, doplnenie a zrušenie všetkých registrácií. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) poskytne technickú podporu v procese kontroly, aby pomohol urýchliť postupy. Komisia a EUIPO spolupracujú v oblasti zemepisných označení posledné štyri roky, počas ktorých EUIPO prispel k posúdeniu približne 1 300 žiadostí o zemepisné označenia a vytvoril novú vyhľadávaciu databázu pre všetky chránené názvy (Giview) prepojenú s registrom zemepisných označení EÚ.

Návrh odráža výsledok širokého konzultačného procesu. Úvodné hodnotenie vplyvu bolo uverejnené v októbri 2020, po ktorom nasledovali verejné konzultácie otvorené od 15. januára 2021 do 9. apríla 2021, ako aj cielené konzultácie s členskými štátmi a príslušnými organizáciami v tejto oblasti.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_2185