Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Komisia začala verejné konzultácie o preskúmaní propagačnej politiky pre agropotravinárske výrobky EÚ

01-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia začala verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zhromaždiť názory na rôzne politické možnosti určené na zabezpečenie toho, aby budúca politika EÚ v oblasti propagácie agropotravín podporovala prechod k udržateľnejším potravinovým systémom a nabádala spotrebiteľov k vyváženej strave a zároveň posilňovala globálnu  konkurencieschopnosť poľnohospodárov v EÚ a agropotravinárskych podnikov. Konzultácia navyše poskytne príležitosť na získanie spätnej väzby o rôznych možnostiach aktualizácie implementácie politiky, čo ju zjednoduší a zefektívni pre príjemcov, vykonávacie orgány a vnútroštátne orgány. Konzultácia je otvorená 12 týždňov, od 31. marca do 23. júna 2021.

Politika EÚ v oblasti propagácie poľnohospodárskych potravín pomáha svojim poľnohospodárom a potravinárskemu sektoru predávať svoje výrobky na čoraz konkurenčnejšom globálnom trhu. Táto verejná konzultácia je súčasťou preskúmania politiky ohláseného v stratégii „Z farmy na stôl“, ktorej cieľom bude zvýšiť príspevok propagačnej politiky k udržateľnej produkcii a spotrebe,  v súlade s prechodom viac na rastlinnú stravu s menším podielom červeného a spracovaného mäsa a vyšším podielom ovocia a zeleniny.

Preskúmanie politiky nadväzuje na hodnotenie ukončené v roku 2020, v ktorom sa dospelo k záveru, že táto politika pomohla pri zvyšovaní povedomia o vysokých štandardoch agropotravinárskych výrobkov a režimoch kvality v EÚ aj na kľúčových vývozných trhoch. Hodnotenie tiež naznačilo, že ďalšia propagačná politika by mohla hrať dôležitú úlohu pri podpore prechodu k udržateľnejším potravinovým systémom EÚ.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-public-consultation-review-promotion-policy-eu-agri-food-products-2021-mar-31_en