Úvod / Informácie / Obnoviteľné zdroje energie / Energetické plodiny

Energetické plodiny

Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia

20-01-2015
1) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2) Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice; 3) Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Pestovanie sidy obojpohlavnej (Sida Hermaphrodita L.) pre energetické využitie

09-10-2013
(Zdroj: Naše pole 10/2013, str. 18-19)