Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Odborné publikácie

Základy chovu kráv

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Praktická príručka agronóma

31-10-2014

Pestovanie suchovzdorných a teplomilných rastlín

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pestovanie sladovníckeho jačmeňa

31-10-2014

Osevné postupy

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Okopaniny (cukrová repa, topinambur, čakanka, zemiaky)

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Minimalizačné a pôdoochranárske technológie

31-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Krmoviny a krmivá (Poradca krmivára)

31-10-2014

Buriny (Biológia burín a ich regulácia)

30-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre