Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Pragmatické prístupy k označovaniu oviec a kôz

14-01-2015
Martina Rafajová
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava