Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Pragmatické prístupy k označovaniu hovädzieho dobytka

21-11-2014
Marta Dianová | martadianova@pssr.sk
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava