Úvod / Informácie / Európska únia / Odborné články

Odborné články

Posúdenie udržateľnosti poľnohospodárstva v krajinách EÚ

09-01-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

V novej SPP by sme sa mali viac venovať efektivite fungovania jednotlivých podporných politík ako len výške rozpočtu

28-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(zdroj: Agromagazín 9/2019, str. 20-22)