Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Molička kapustová – Plutella xylostella

10-06-2020
Ing. Peter Mižík | peter.mizik@agrofert.sk
Agrofert o.z. Agrochémia

Mimoriadne dlhá a teplá jeseň roku 2018, ale aj 2019 umožnila rozvoj niektorých doteraz menej známych druhov, ktoré sa v minulosti výraznejšie neprejavovali. Jedným z nich je aj molička kapustová (Plutella xylostella). Celosvetovo sa považuje za naviac rozšírený druh motýľa, vyskytuje sa na všetkých kontinentoch, od trópov až po Grónsko.

Popis druhu: Dĺžka tela dospelého motýľa je 8 – 10 mm, rozpätie krídel do 15 mm. Farba je hnedosivá až hnedá, na vnútornom okraji krídel sú tri belavé trojuholníkové škvrny. Húsenica je dlhá 10 – 12 mm, zo začiatku hnedej, neskôr zelenej farby. Kukla je dlhá okolo 6 mm, zelená, obalená v sieťovom kokóne. Sieť je dosť pevne prichytená k povrchu listov. Vajíčka oválne, 0,4 x 0,26 mm veľké.

Obr. 1

Obr. 1: Vajíčka

V miernom pásme prezimuje zrejme v štádiu kukly, aj keď niektorí autori popisujú prezimovanie dospelcov, čo nie je potvrdené. Prevažuje názor, že väčšina dospelcov, ktoré potom zakladajú  ďalšiu generáciu do krajín mierneho pásma migruje aj s pomocou južného prúdenia. U nás môže mať 3 – 5 generácií, ktoré nie sú ostro ohraničené. Počas jesene 2018 sa vyvinuli 2 generácie, dospelé motýle boli aktívne ešte v polovičke novembra. U nás z vajíčok nakladených v polovici septembra sa húsenice liahli po 5 až 8 dňoch. Štádium húsenice trvalo 15 – 20 dní, kukly 12 – 20 dní.

Obr. 2

Obr. 1: Kukla

Obr.3

Obr. 1: Kukla

Vyvíja sa výlučne na rastlinách z čeľade kapustovité. Okrem kultúrnych rastlín žije aj na burinách, napr. horčica roľná, peniažtek, kapsička. Mladé húsenice po vyliahnutí žijú vnútri listov, húsenice 2 – 4 instaru sa neskôr zdržujú na spodnej strane listov, kde vyžierajú otvory spočiatku so zachovalou pokožkou na hornej strane listov, neskôr spôsobujú holožery. Generácie žijúce v neskorej jari môžu okrem listov poškodzovať aj šešule.

Obr.4

Obr. 4: Húsenica

Obr.5

Obr. 5: Húsenica

Obr.6

Obr. 1: Dospelý jedinec

Obr.7

Obr. 1: Dospelý jedinec

Ochrana:

Molička sa najviac vyskytuje v oblastiach s vysokým podielom repky v osevných postupoch.

Na porastoch sa často vyskytujú všetky 4 vývojové štádia, čo mimoriadne komplikuje ochranu.  Štádium vajíčka a kukly nie je insekticídmi likvidovateľné. Aj pri aplikácii systémových   insekticídov sa časť populácie liahne po doznení účinku. Je dôležité zistiť škodcu na poraste včas. Na likvidáciu imág a húseníc, ktoré sa vždy zdržujú na spodnej strane listov je nutné použiť neonikotinoidy. Daždivé počasie dosť obmedzuje početnosť húseníc a sťažuje prelety motýľov. Molička v mnohých oblastiach,  zvlášť v trópoch je rezistentná voči väčšine insekticídov. Veľký počet generácií, časté aplikácie insekticídov a migračné schopnosti tohto druhu zvyšujú riziko vzniku rezistencie aj u nás. Vzdušné prúdy môžu k nám zaniesť takéto jedince, ak sa tak už nestalo. Preto sa molička v budúcnosti môže stať jedným z najvážnejších škodcov repky.

Obr.8

Obr. 8: Porast silne poškodený žerom húseníc