Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Rok zdravia rastlín

13-05-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Pri príležitosti Medzinárodného roku zdravia rastlín spustil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) špeciálnu webovú stránku, v ktorej popisuje prácu, ktorú robí so svojimi partnermi v boji proti škodcom rastlín a pri ochrane pestovaných a divo rastúcich rastlín v Európe.

Webová stránka bude v priebehu celého roka aktualizovaná o správy a informácie o činnostiach zameraných na zvyšovanie informovanosti o zdraví rastlín v Európe aj mimo nej.

Interaktívne karty škodcov aj pre smartfóny

Desať z 28 existujúcich kariet škodcov, ktoré sú určené na pomoc členským štátom EÚ pri plánovaní ročného prieskumu karanténnych škodcov je teraz k dispozícii v ľahko použiteľnom interaktívnom formáte a bolo uverejnených na webovej stránke úradu EFSA ako tzv. „story maps“. Sú kompatibilné so smartfónmi.

Webinár: Horizontálne skenovanie pre zdravie rastlín

Globalizácia obchodu spojená s rozmachom cestovania a pohybu ľudí znamená, že škodcovia rastlín sa môžu dostať z jednej strany zemegule na druhú v priebehu niekoľkých dní. Ako teda môžu hodnotitelia rizík a pracovníci zodpovední za zdravie rastlín sledovať škodcov? Odpoveďou je horizontálne skenovanie.

V spolupráci so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a členskými štátmi EÚ EFSA preveruje médiá a vedecké články s cieľom identifikovať nových, objavujúcich sa alebo opakujúcich sa škodcov, ktorí by sa mohli týkať územia EÚ.

Mesačný mediálny bulletin uverejňovaný v časopise EFSA prináša najdôležitejšie správy o rastlinných škodcoch na celom svete. Noví škodcovia identifikovaní monitorovaním sa hodnotia podľa rizika, ktoré predstavujú a informácie sú zdieľané s Európskou komisiou a členskými štátmi. 

Na túto tému pripravuje EFSA špeciálny webinár  „Horizontálne skenovanie pre zdravie rastlín“ , ktorý sa bude konať 9. júna. Je prvým zo série, ktorú usporiada tím EFSA pre zdravie rastlín pri príležitosti Medzinárodného roku zdravia rastlín.

Výťah a preklad z originálu

Zdoj:

http://www.efsa.europa.eu/en/news/webinar-horizon-scanning-plant-health

http://www.efsa.europa.eu/en/news/international-year-plant-health-efsa-launches-new-website

http://www.efsa.europa.eu/en/news/protecting-europes-plants-pest-survey-cards-go-digital