Úvod / Informácie / Pôda

Pôda

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Zatrávnenie erózne ohrozených pôd

30-08-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Zber slamy verzus stav pôdy

07-07-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období

22-02-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Obrábanie a zúrodňovanie zhutnených pôd

15-01-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aktuálne trendy pri obrábaní pôdy

28-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Koncepcia a priority aplikovaného výskumu pôdy s výhľadom do roku 2020

20-10-2015
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Zmeny v objemovej hmotnosti pôdy redukovanej a výkonnosti kapusty repkovej pravej f. ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy

16-10-2015
NPPC – VÚRV Piešťany

Význam podmietky sa neznižuje, skôr tu platí opačný trend

05-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 7/2015, str. 5-9)