Úvod / Informácie / Pôda

Pôda

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

02-09-2019
(zdroj: mprv.sr)

Pôdne vlastnosti z hľadiska dlhodobého hnojenia

07-08-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Zber slamy a vplyv pozberových zvyškov na úrodnosť pôdy

16-07-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami

24-06-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vývoj vlahových pomerov a výskytu sucha v regiónoch Slovenska

29-05-2019
NPPC-VÚPOP Bratislava
(zdroj: Naše pole 6/2019, str. 43-45)

Trvalá udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě

14-05-2019
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

27-03-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Počasie a technológie obrábania vo vzťahu k vlastnostiam ťažkých pôd a zásobe vody v ich profile

11-02-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Aktuálny stav pôdneho organického uhlíka v poľnohospodárskych pôdach Slovenska a návrh opatrení

23-01-2019
NPPC - VÚPOP Bratislava

Nájomcovia pozemkov majú povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom

14-01-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)