Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Nové Usmernenia MPRV SR, ktorými sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami priamych platieb

27-03-2018
(zdroj: www.apa.sk)

  • Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (0.94 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť
  • Usmernenia MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb (0.29 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť