Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku

23-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Ekologické poľnohospodárstvo je na Slovensku dnes na okraji záujmu poľnohospodárskych politík. Zmenu môže priniesť nové poľnohospodárska politika a potravinová stratégia Z farmy na stôl.

Rok 2021 bude v  mnohých ohľadoch kľúčový pre európske, ale aj slovenské poľnohospodárstvo. Očakáva sa, že Európska únia  dokončí reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zároveň pretaví ciele potravinovej stratégie Z farmy na stôl (Farm to Fork, F2F) do legislatívnej podoby.

Stratégia F2F je zatiaľ iba rámcovým materiálom, ktorý do prijatia konkrétnych legislatívnych návrhov nie je pre členské štáty záväzný.

Celý systém potravinovej produkcie musí brať väčší ohľad na prírodu a klímu. Stratégia Farm to Fork preto predstavila ambiciózne ciele, ako je aj podpora ekologického poľnohospodárstva (zvýšenie výmery v rámci neho na 25 percent celkovej poľnohospodárskej pôdy), záväzné ciele pre zníženie používania pesticídov a ich rizík o polovicu a používanie  hnojív o polovicu oproti súčasnému stavu.

Ns Slovensku je používanie chemických vstupov nižšie ako je priemer EÚ. Európska komisia bude cieľové hodnoty nastavovať individuálne pre všetky členské štáty na základe ich možností a potrieb. Ak by každá krajina znížila spotrebu aplikovaných chemických ochranných prostriedkov o polovicu, tak by to znevýhodnilo tie, ktoré z akýchkoľvek dôvodov znížili používanie ochranných látok už v minulosti.

V  súčasnosti sa síce ekologické poľnohospodárstvo v EÚ rozširuje, no nie takým tempom, aby sa naplnili ambície F2F.  Cieľovú hodnotu Únia do roku 2030 Únia splní, ak sa ročné tempo zvýši minimálne na 10,3 %. Jedinou krajinou, ktorej sa doteraz podarilo prekročiť cieľovú 25-percentnú hranicu, je Rakúsko.  

Slovenský agrorezort ocenil snahu Európskej komisie rozvíjať ekologické poľnohospodárstvo, ale cieľ zvýšiť jeho výmeru na štvrtinu poľnohospodárskej pôdy, označil za „príliš ambiciózny“. Výmera ekologického poľnohospodárstva na Slovensku je dnes podľa údajov Eurostatu je úrovni 197 tisíc hektárov. Podľa Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP), ktorý dozoruje ekologickú výrobu, je v súčasnosti na Slovensku 1037 prevádzkovateľov ekopoľnohospodárstva.

Keby Slovensko malo splniť 25-percentný cieľ, musela by sa táto plocha viac ako zdvojnásobiť – až na 470-tisíc hektárov. Ministerstvo dosiahnutie tohto míľnika finančne vyčíslilo na 350 až 400 miliónov eur.

Výmeru ekologického poľnohospodárstva rieši aj  Envirostratégia, ktorú v  roku 2018 pripravilo Ministerstvo životného prostredia, avšak podľa súčasného vedenia envirorezortu má malo ambiciózne ciele, a to aj vo vzťahu k požiadavkám EÚ. Podľa agrorezortu reálnym cieľom v ekologickom režime má byť 16 percent poľnohospodárskej plochy, čo by predstavovalo asi 300 tisíc hektárov.

Nádejou pre súčasných a budúcich ekofarmárov môže byť spomínaná reforma agropolitiky EÚ. Jej súčasťou budú aj takzvané ekoschémy, čiže dotácie, ktoré získajú poľnohospodári za činnosti, ktoré budú okrem produkcie mať prospech aj pre životné prostredie.

Väčšiu porciu dotácií tak pri správnom nastavení môžu dostať aj ekologickí farmári – napríklad za extenzívnu pastvu, vytváranie priestoru pre opeľovače a  vtáky, alebo za nahrádzanie pesticídov prírodnými spôsobmi rastlinnej ochrany. Nastavenie ekoschém je plne v kompetencii agrorezortu.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://mcusercontent.com/5efd0f11c2897b5e224ab0f98/files/a5004534-1c36-439f-a9bd-088fe8d97914/EA_SPECIAL_202103_Uz_ivi_ekologicke_pol_nohospoda_rstvo_Slovensko.pdf