Novinky

Súčasný stav pestovania energetických rastlín na Slovensku

06-02-2018
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2018

05-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Mikroklíma a vetranie v maštaliach pre dobytok

02-02-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2018 - Morenie jarnej pšenice a ovsa siateho

31-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Kontaminácia a acidifikácia pôd na Východoslovenskej nížine

29-01-2018
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2018: Morenie jarného jačmeňa

26-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Nové druhy karanténnych strapiek

24-01-2018
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Robotické plečky

23-01-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Výskyt borievok na trvalom trávnom poraste

22-01-2018
NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica

Nové trendy a smery šľachtenia broskýň vo svete

18-01-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany